The article (in ukrainian) about meeting in Kyiv, February 2013.

CЕМІНАР ПРОЕКТУ EWENTПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ERASMUS MUNDUS

6-7 лютого 2013 року в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” (КПІ) відбувся семінар проекту EWENT програми Європейського союзу Erasmus Mundus, присвячений підведенню підсумків відбору учасників проекту на другий етап. Програма Ersamus Mundus є програмою мобільності у сфері вищої освіти і спрямована на гармонізацію вищих технічних шкіл  Східної та Західної Європи. Одним з шляхів цього процесу, який сьогодні реалізуються, є  обмін на навчання та стажування студентів, аспірантів, співробітників та викладачів.

Партнерами проекту EWENTстали 17 університетів країн Європейського Союзу, Білорусі, Молдови та України:  Варшавська політехніка – координатор проекту, Центральна Школа Нанта, Чеський технічній університет, Дублінський інститут технологій, Будапештський університет технології та економіки, Університет Країни Басків, Університет Тренто, Білоруський національний технічний університет та Брестський державний технічний університет, Технічний університет Молдови, Національний технічний університет України «КПІ», Донецький національний технічний університет, Національний аерокосмічний університет «ХАІ», Національний університет «Львівська політехніка», Одеський національний технічний університет, Національний авіаційний університет, Донбаський державний технічний університет.

Координатори проекту від цих університетів зібралися в КПІ для прийняття рішень щодо надання грантів на участь в другому етапі проекту, який розпочнеться з вересня цього року, та обміну першим досвідом виконання проекту в університетах-партнерах.

Від університетів — партнерів проекту та країн, які вони представляють, надійшло 253 заявки, 52 претенденти отримали гранти на навчання та стажування. Відповідно до пропорційності участі в проекті Україна на другому етапі не отримала квот для категорії “магістр”.

Термін навчання або стажування становить від 1 семестру до 3-х років.

Відбір кандидатів на отримання грантів проекту здійснювався, як і на попередньому етапі, за рейтингом, що складається з двох частин: оцінки кандидата (студента) базовим університетом, та оцінки, яку дає приймаючий університет на підставі  аналізу наданих кандидатом документів: виписки з залікової книжки про успішність (для студентів), мотиваційного листа з викладенням свого бачення участі в проекті, рекомендації професора базового університету (для аспірантів), плану роботи в приймаючому університеті (для співробітників), мовного сертифікату.

Мова навчання за програмою проекту прийнята англійська, проте  приймаючий університет надає деяку перевагу кандидатам, які володіють мовою країни цього університету.

Обмінюючись першим досвідом виконання проекту, координатори проектів від університетів — партнерів зазначали, що всі учасники проекту активно включились в навчальний процес обраного ними університету, а організація прийому на навчання сприяє цьому.

Крім безпосередньо навчання студенти приймають участь в  роботі наукових гуртків, а аспіранти та докторанти залучені до виконання науково-дослідних проектів університетів.

Представники університетів виявили зацікавленість в розвитку двостороннього співробітництва між університетами, основою для якого слугує участь в проекті EWENT.

Учасники семінару звернули увагу на дещо ускладнену процедуру отримання візи на навчання в Україні, яка встановлена державними органами. Ця процедура особливо важка при отриманні короткострокової — на семестр- візи на навчання. І хоча виконавці проекту в університетах України зробили все можливе для розв'язання цієї  проблеми, учасники семінару вирішили звернутись до українських владних структур та Єврокомісії з проханням сприяти спрощенню процедури візової підтримки.

В роботі семінару також прийняли участь та виступили керівник управління міжнародних звязків КПІ Є. Поліщук та декан центру міжнародної освіти КПІ проф. Б.Циганок.

Всі учасники семінару відмічали високий рівень його організації та зацікавленість керівництва нашого університету і його відповідальних працівників в результатах проекту.

Більш детальну інформацію про проект знайдете на сайті проекту http//ewent.meil.pw.edu.pl  та http//ewent.kpi.ua.

Л.Стецюк, інженер ФАКС,

відповідальний виконавець

проекту EWENT

Additional information